Klub Turystyczno-Radiowo-Astronomiczny "Ryjek" SP9KGP

RSS
Categories Menu

Dołącz do nas!

Wystarczy, że masz 18 lat i wypełnisz Wstępna Deklarację Członkowską!

Następnie Zarząd Klubu zatwierdza członkostwo i po wpłacie składki wpisowej w wysokości 25 zł stajesz się Członkiem naszego klubu.

Status Członka Zwyczajnego związany jest z kilkoma prawami i obowiązkami:

 • Członkowie Zwyczajni mają prawo:
  • udziału w zebraniach, wykładach, szkoleniach oraz imprezach organizowanych przez Klub
  • wypowiadania się i zgłaszania wniosków co do działalności Klubu
  • uczestniczenia w pracach Klubu
  • pomocy ze strony pozostałych członków w swojej działalności w ramach Klubu
  • posiadania dostępu do listy dyskusyjnej Klubu
  • korzystania z dorobku, majątku oraz wszelkich form działalności Klubu
  • korzystania ze zniżek przysługujących Członkom Zwyczajnym Klubu
  • posiadania i noszenia legitymacji oraz odznak klubowych
  • biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do Władz Klubu
  • wykorzystywania serwisu informacyjnego Klubu do promowania swoich osiągnięć
 • Członek Zwyczajny ma również obowiązek:
  • przestrzegania Statutu Klubu i decyzji władz Klubu
  • dbania o dobre imię Klubu, oraz popularyzowanie jego idei
  • czynnego uczestniczenia w realizacji celów statutowych Klubu

Dane do wpłaty składki wpisowej:
Agata Plesnar-Bielak
75 1240 4562 1111 0000 5438 6448
w tytule przelewu podaj „Składka SP9KGP – Imię i Nazwisko”.