Klub Turystyczno-Radiowo-Astronomiczny "Ryjek" SP9KGP

RSS
Categories Menu

Cztery Strony Polski+

Regulamin Dyplomu Krótkofalarskiego
„Cztery Strony Polski – 4SP+”

Dyplom Krótkofalarski Cztery Strony Polski - 4SP+1. Organizatorem dyplomu jest Klub Turystyczno-Radiowo-Astronomiczny „Ryjek” SP9KGP. Dyplom ma na celu popularyzacje wśród krótkofalowców aktywnej turystyki i krajoznawstwa Polski oraz popularyzację krótkofalarstwa i radiołączności wśród ogółu „turystycznej braci”.

2. Menedżerami dyplomu są Jakub Milczarek SQ7HJI i Małgorzata Zaitz SQ9MCK.

3. Do zdobywania dyplomu zapraszamy wszystkie stacje indywidualne i klubowe.

4. Przy prowadzeniu łączności nie ma ograniczeń co do pasma ani rodzaju emisji. Nie ma również sztywno określonych ram czasowych.

5. Łączności przez przemienniki naziemne, umieszczone w balonie jak i satelitarne są zaliczane.

6. Do Dyplomu Cztery Strony Polski – 4SP+ zaliczają się łączności z najdalej na północ, południe, wschód i zachód wysuniętych punktów terytorium Polski oraz geometrycznego środka Polski wg poniższej zestawienia:

Północ
Jastrzębia Góra – wieś położona w województwie pomorskim, w powiecie puckim, w gminie Władysławowo.
Najdalej na północ wysunięty punkt Polski – miejsce zaznaczone obeliskiem zwanym „Gwiazdą Północy”.
Loc. JO94DU
Położenie: 54° 50′ 08” N 18° 18′ 10” E

Południe
Opołonek – szczyt położony w województwie podkarpackim, w powiecie bieszczadzkim, gminie Ustrzyki Dolne.
Najdalej na południe wysunięty punkt Polski – szczyt Opołonek (wysokość 1028 m n.p.m.) niedaleko Przełęczy Użockiej, w Bieszczadach, Karpaty.
Loc. KN19KA
Położenie: 49° 00′ 09” N 22° 50′ 52” E

Wschód
Zosin – wieś położona w województwie lubelskim, w powiecie hrubieszowskim, w gminie Horodło, położona nad Bugiem.
Najdalej na wschód wysunięty punkt Polski – zakole Bugu – most oraz międzypaństwowe drogowe przejście graniczne na Ukrainę: Zosin – Uściług (ukr. Ustyłuh).
Loc. KO20BU
Położenie: 50° 52′ N 24° 07′ E

Zachód
Osinów Dolny – wieś położona w województwie zachodniopomorskim, w powiecie gryfińskim, w gminie Cedynia.
Najdalej na zachód wysunięty punkt Polski – przejście graniczne z Niemcami.
Loc. JO72BU
Położenie: 52° 50′ N 14° 07′ E

Środek
Piątek – wieś położona w województwie łódzkim, w powiecie łęczyckim, w gminie Piątek.
Geometryczny środek Polski wyznaczony został w miejscu przecięcia się ortodrom przekątniowo łączących wierzchołki opisanego wokół Polski czworokąta złożonego z równoleżników i południków, przechodzących przez najdalej na północ, południe, wschód i zachód wysunięte punkty terytorium Polski.
Loc. JO92RB
Położenie: 52° 04′ N 19° 29′ E

7. Dyplom przyznawany jest w dwóch kategoriach:

Dyplom Krótkofalarski „Cztery Strony Polski – 4SP+” – za łączności ze stacjami nadającymi ze wszystkich wymienionych lokalizacji;

Dyplom Krótkofalarski „Cztery Strony Polski – 4SP+ – Wędrowiec” – dla operatorów nadających ze wszystkich wymienionych lokalizacji.

8. Warunkiem uzyskania dyplomu jest przeprowadzenie łączności ze stacjami nadającymi z obu lokalizacji lub praca operatorska z obu lokalizacji.

9. Dyplom Krótkofalarski „Cztery Strony Polski – 4SP+” jest również dostępny dla nasłuchowców na warunkach jak dla nadawców.

10. Od dnia 1.01.2015 r. Dyplom wydawany jest jedynie w formie elektronicznej i w związku z tym jest bezpłatny.

11. Dodatkowe informacje i listę dotychczasowych zdobywców Dyplomu można odnaleźć na stronie internetowej Klub SP9KGP: http://www.sp9kgp.org.

12. Zgłoszenia proszę przesyłać wyłącznie pocztą elektroniczną na adres: jakub@milczarek.eu.

Lokalizacja punktów zaliczanych
do Dyplomu Krótkofalarskiego „Cztery Strony Polski – 4SP+”